Cysylltwch â ni

Er mwyn cynorthwyo i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am Archif We y DG neu ynglŷn ag archifo’r we yn gyffredinol, gweler Cwestiynau Cyffredin lle gallwch gael hyd i’r ateb sydd ei angen.

Os oes gennych ragor o gwestiynau neu os gallwn eich cynorthwyo ymhellach, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Ffurflen Gysylltu

Cwblhewch bob maes os gwelwch yn dda.

Nid ydym yn rhannu manylion personol yn y ffurflenni hyn gydag unrhyw drydydd parti. Mae defnydd manylion personol yn cael ei reoli gan Ddeddf Gwarchod Data y DG. Gweler ein Datganiad Preifatrwydd am wybodaeth bellach.

 
Please confirm you are not a robot.